Điều khoản sử dụng

Quý khách hàng vui lòng dành chút thời gian để tìm hiểu về những thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Foellie Việt Nam thông qua một số điều khoản dưới đây. Để đảm bảo rằng khi truy cập vào website bao gồm việc đọc nội dung, hình ảnh và các thông tin trên website, bạn (người sử dụng/khách hàng/đối tác) đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ các quy định đối với điều khoản này. Trong trường hợp, bạn (người sử dụng/khách hàng/đối tác) không đồng ý với những điều khoản mà chúng tôi đưa ra, vui lòng không tiếp tục truy cập vào trang thông tin điện tử này. 

Quy định chung

Khi truy cập vào website của Foellie Việt Nam và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, đồng nghĩa với việc bạn Đồng Ý với các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của chúng tôi.
Chúng tôi cam kết việc thực hiện Điều khoản sử dụng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

Quy định sử dụng dịch vụ

Khi sử dụng các dịch vụ của Foellie Việt Nam, đồng nghĩa với việc bạn Đồng Ý tuân thủ các điều kiện được quy định dưới đây:

  • Tuân thủ quy định của pháp luật
  • Tuân thủ theo các hợp đồng thỏa thuận đã ký
  • Tuân thủ các quy định của những điều khoản này
  • Nếu có các tranh chấp xảy ra, hai bên thỏa thuận giải quyết trên cơ sở hợp tác

Quyền và trách nhiệm của người sử dụng 

Người sử dụng/khách hàng/đối tác có thể sử dụng thông tin trên website Foellie Việt Nam với mục đích cá nhân và phi thương mại với điều kiện phải thông báo trích dẫn bản quyền như sau: Copyright 2018 © Foellie Việt Nam

Ngoài ra, người sử dụng phải ‎hiểu, đồng ý và đảm bảo những thông tin, tài liệu mà người sử dụng cung cấp phải nằm trong quyền hạn sử dụng của người sử dụng. Điều đó có nghĩa là Chúng Tôi sẽ không vi phạm bất cứ quyền lợi nào của bên thứ ba nào.

(i) Người sử dụng có đầy đủ năng lực hành vi dân sự của cá nhân, quyền và khả năng hợp pháp để giao kết, thực hiện và tuân thủ các Điều Khoản Sử Dụng này và để truy cập, sử dụng các dịch vụ trên Website;

(ii) Người Sử Dụng phải sử dụng dịch vụ trên Website theo đúng nội dung của Điều Khoản Sử Dụng này và các Chính Sách khác của Chúng Tôi, quy định của pháp luật và không được dùng cho bất kỳ mục đích nào trái pháp luật.

Người Sử Dụng không được có bất kỳ hành vi nào vi phạm pháp luật, vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn:

(i) việc công khai bất cứ nội dung nào không đúng quy định pháp luật; không đúng theo thuần phong mỹ tục, đạo đức;

(ii) sử dụng thông tin của bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên đó;

(iii) sử dụng dịch vụ, nội dung trên Website hoặc sử dụng đường dẫn của Website vào các nội dung vi phạm pháp luật, nội dung vi phạm thuần phong mỹ tục và đạo đức; hoặc các nội dung, tài liệu có chứa các loại virus, worm, trojan hoặc bất kỳ các mã, tập tin hoặc chương trình máy tính được thiết kế để trực tiếp hoặc gián tiếp gây cản trở, điều khiển, gián đoạn, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng, tổng thể của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng hoặc dữ liệu hoặc thiết bị viễn thông của máy tính;

(iv) thay đổi cấu trúc, xâm nhập Website nhằm các mục đích bất hợp pháp như thu thập các thông tin của Người Sử Dụng khác, thông tin của Chúng Tôi.

Chúng Tôi được phép sử dụng bất kỳ ‎ý tưởng, hình ảnh nào mà Người Sử Dụng đã đưa lên Website cho tất cả các mục đích không giới hạn, bao gồm cả việc phát triển, sản xuất hay tiếp thị. Chúng Tôi không có trách nhiệm phải bồi thường hay thanh toán bất kỳ chi phí nào cho Người Sử Dụng.

Khi nâng cấp, phát triển dịch vụ, Chúng Tôi được phép bổ sung, cung cấp thêm các tiện ích dịch vụ cho Người Sử Dụng mà không cần thông báo hoặc yêu cầu Người Sử Dụng đăng ký bổ sung dịch vụ.